Regulamin Hotelu Ariston

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Ariston, Piastowska 2a, Karpacz.

 

 1. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel. 501650949, po godzinie 22.00- kontakt telefoniczny.

 

 1. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu (z góry).

 

 1. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.

 

 1. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godziny 22.00 w dniu rezerwacji, Hotel zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa lub w przypadku posiadania numeru karty Gościa, do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. W przypadku wpłaty zadatku zmiana daty pobytu (pod warunkiem dostępności) możliwa jest do 7 dni od daty przyjazdu. Zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie karty meldunkowej.

 

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.

 

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić

jak najwcześniej i uzależnione jest od dostępności. Koszt przedłużenia doby- 10 zł/godzina.

 

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 

ŚNIADANIA W GODZ. 8-10.

PROSIMY O NIE WYNOSZENIE JEDZENIA Z BUFETU. CHĘĆ ZROBIENIA KANAPKI „NA WYNOS” PROSIMY ZGŁOSIĆ OBSŁUDZE.

 

 1. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu,

w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.

 

 1. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem

i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie w sejfie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.

 

 1. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który znajdował się na parkingu.

 

 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.

 

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 40 zł netto.

 

 1. Hotel przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Za dodatkową opłatą w pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone. Zwierzę nie może zostawać samo w pokoju.

 

 1. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji hotelowej.

 

 1. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji oraz hallu recepcyjnym jest zabronione. Nieprzestrzeganie zakazu wiąże się z kosztami ozonowania- 100 zł.

 

 1. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.

 

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.

 

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

 

 1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

 

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz hotelu.

 

 1. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

 

 1. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Hotel Ariston Piotr Lubowiński. Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. Dane osobowe zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.

 

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej: ariston.karpacz@onet.pl